?>
😲 BREZPLAČNA POŠTNINA 😲
ob nakupu nad 49 €! 🚛 📦❣️

Splošni pogoji sodelovanja ‘’Slovenija, od kod lepotice tvoje’’

1. člen

Organizator nagradne igre ‘’Slovenija od kod lepotice tvoje’’ je podjetje Engrotuš d.o.o., Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Celje (v nadaljevanju organizator), ki je tudi upravljavec zbirke osebnih podatkov nagradne igre.

Pravila nagradne igre so objavljena na spletnih straneh organizatorja nagradne igre.

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi polnoletni državljani Republike Slovenije in osebe s tujim državljanstvom s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejmejo te splošne pogoje za sodelovanje v nagradni igri. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno igro , sprejema pravila nagradne igre in se z njimi strinja. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju Engrotuš d.o.o. in z njim povezanih družb ter njihovi ožji družinski člani (starši, zakonec/partner, otroci, bratje/sestre).

Nagradna igra poteka od 25.6.2021 do vključno 2.7.2021 do polnoči v spletni Tuš drogeriji. Ne velja v fizičnih Tuš drogerijah.

2. člen

Organizator bo v okviru nagradne igre podelil:

10 x paket slovenske kozmetike v skupni vrednosti nagradnega sklada nad 42 €. Posamezen komplet vsebuje:

  • 1x Lekovita krema za nego obraza korenček, v vrednosti 14,19 € z DDV

  • 1x Subrina Gel za prhanje, Balance Code, v vrednosti 2,19 € z DDV

  • 1x Karbonoir prah iz oglja za beljenje zob, v vrednosti 13,19 € z DDV

  • 1x Kozmetika Kahne Krema s hialuronsko kislino, v vrednosti 15,99 € z DDV

  • 1x Elanosol balzam za ustnice, v vrednosti 2,99 € z DDV

  • 1x Hidrolat damaščanske vrtnice, v vrednosti 8,49 € z DDV

Vsak sodelujoči lahko v nagradni igri sodeluje večkrat, vendar v primeru izžrebanja prejme le eno nagrado. Podeljene nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo obliko izplačila ali jih prenesti na tretjo osebo.

3. člen

Sodelovanje v nagradni igri je mogoče na spodaj opisane načine:

1. z nakupom izdelkov v spletni Tuš drogeriji

Sodelujoči lahko nakupe opravi večkrat in ima na ta način več možnosti za osvojitev nagrade. Vendar pa v primeru izžrebanja lahko prejme nagrado le enkrat.

2. Brez nakupa lahko sodelujejo vsi, ki na naslov Engrotuš d.o.o. pošljejo dopis, katera je njihova najljubša slovenska kozmetika, s pripisom ‘’Slovenija od kod lepote tvoje’’ in dopišejo svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov, poštna številka in kraj, telefon in podpis).

V nagradnem žrebanju bodo sodelovale vse pošiljke, ki bodo na naslov organizatorja prispele v času od 28.6. do vključno 2.7.2021.Upoštevane bodo tudi pošiljke, ki bodo oddane na pošto zadnji dan roka, to je 2.7.2021 (velja poštni žig).

4. člen

Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje večkrat. Vsak sodelujoči lahko prejme le eno nagrado. Šteje se, da s samim sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno igro, sprejema ta pravila nagradne igre in se z njimi strinja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani sodelujočih v nagradni igri. V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da sodelujočemu v nagradni igri, ki je izžreban, ne podeli nagrade. Udeleženec nagradne igre izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja; je kršil pravila sodelovanja v nagradni igri; ne želi izpolniti obveznosti v skladu s pogoji in pravili ali jih ni izpolnil pravočasno.

5. člen

Žrebanje nagrad:

Žreb se bo izvedel med vsemi sodelujočimi, ki bodo v času od 25.6. do vključno 2.7.2021 oddali naročilo v spletni Tuš drogeriji ali izpolnili drugi pogoj sodelovanja, kot navedeno v 3. členu. Žreb se bo odvil najkasneje 23.7.2021 na sedežu podjetja Engrotuš d.o.o., Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Celje, s pomočjo računalniškega programa, ki vsem sodelujočim omogoča enake možnosti sodelovanja.

Izvedbo nagradne igre in samo nagradno žrebanje bo nadzorovala komisija v sestavi treh predstavnikov organizatorja (trije predstavniki marketinga). O nagradnem žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju žrebanja, prisotnih osebah z imeni in priimki, poteku žrebanja in nagrajencih ter skupno število prijav na nagradno igro, datum in naziv elektronskega medija, v katerega so bila objavljena pravila nagradne igre. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Odločitev komisije pri žrebanju je dokončna in nepreklicna.

6. člen

Rezultati žrebanja bodo javno objavljeni najkasneje v ponedeljek, 26.7.2021 na spletni strani www.tusdrogerija.si. Sodelujoči se s sodelovanjem v nagradni igri strinjajo z javno objavo njihovih podatkov (ime in priimek) in družbenih omrežjih Tuš skladno z namenom pridobivanja teh podatkov, predvsem glede obveščanja o rezultatu žrebanja oziroma prevzema nagrade kot tudi glede tržnokomunikacijskim kot tudi promocijskih namenov organizatorja nagradne igre.

Rezultati bodo objavljeni 8 dni, nato pa se izbrišejo iz spletne strani.

7. člen

Če vrednost nagrad predstavlja doseženi dohodek (davčno osnovo) v skladu s 108. členom Zakona o dohodnini, organizator igre od tega zneska obračuna in plača akontacijo dohodnine v imenu in za račun nagrajenca po stopnji 25% v skladu s 131. členom Zakona o dohodnini in 321. členom Zakona o davčnem postopku.

8. člen

Organizator nagrajence o prejetju nagrade obvesti z elektronskim sporočilom. Nagrajenci, ki prejmejo nagrado, morajo v 7 dneh od prejetja obvestila o prejetju nagrade, na naslov Engrotuš d.o.o., Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Celje posredovati svoje osebne podatke – ime in priimek, naslov ter davčno številko. Nagrajenci lahko prevzamejo nagrado v njim najbližji Tuš drogeriji po dogovoru z organizatorjem ali se jim nagrada pošlje na dom. Nagrajenci lahko prevzamejo nagrado po podpisu potrdila o prevzemu nagrade (če je prevzem v Tuš drogeriji, pri prevzemu nagrade preko Pošte Slovenije se šteje potrdilo o prevzemu pošiljke), najkasneje v roku 4 tednov od dneva, ko organizator prejme podatke navedene v prejšnjem odstavku. Če nagrajenci ne izpolnjujejo pogojev, določenih s to nagradno igro, ne spoštujejo teh pravil, ne posredujejo pravočasno zgoraj navedenih podatkov oziroma zavrnejo prevzem nagrade, izgubijo pravico do prejetja nagrade, organizator pa je prost svojih obveznosti do takega nagrajenca. Organizator lahko v takem primeru ponovi žreb in nagrado podeli novemu izžrebancu.

9. člen

V primeru nepredvidenih okoliščin lahko organizator brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro. V primeru, da organizator v posameznem primeru ugotovi zlorabo pri načinu sodelovanja v nagradni igri, bo organizator takega sodelujočega izločil iz sodelovanja v nagradni igri.

Organizator si pridržuje pravico, da nagrado ne podeli, če:

  • se pojavi dvom v istovetnost podatkov udeležencev

  • se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v pravilih ali je sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre

  • se po obvestilu nagradne igre nihče ne odzove na prevzem nagrade v roku 7 dni od izkazanega obvestila o prejemu nagrade.

10. člen

Sodelovanje v tej nagradni igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07; v nadaljevanju ZVOP-1), da organizator hrani podatke sodelujočega in jih obdeluje ter uporablja za namene izvajanja te nagradne igre, za obveščanje nagrajenca o prejetju nagrade ter načinu prevzema nagrade. Pridobljene osebne podatke bo organizator te nagradne igre skrbno varoval in uporabljal v skladu z ZVOP-1 ter samo za namen, za katerega so bili pridobljeni in jih ne bo posredoval tretjim osebam. Dokumentacija v zvezi z nagrajenci (osebni podatki, potrdilo o izročitvi nagrade, zapisnik o predaji nagrade) se bo hranila skladno z ZVOP-1 ter z davčnimi in računovodskimi predpisi. Sodelujočim v nagradni igri so skladno zZVOP-1 zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje.

Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli pisno zahtevajo, da se njihovi podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namene neposrednega trženja. Zahteva se pošlje pisno na naslov Engrotuš d.o.o., Cesta v Trnovlje 10 a, 3000 Celje. Najkasneje v 15 dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki udeleženca prenehali uporabljati za namene neposrednega trženja, v naslednjih 5-ih dneh pa bo udeleženec o tem tudi obveščen. V zvezi z izvedbo zahteve udeleženec ne nosi nobenih stroškov. ostale dokumentacije v zvezi z izvedbo nagradne igre organizator ne hrani.

11. člen

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pravil in pogojev nagradne igre, ki jih bo objavil na spletni strani www.tusdrogerija.si.

12. člen

Za tolmačenje posameznih členov teh pravil je pristojna izključno komisija, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila imenuje in pooblasti pravno službo organizatorja. Morebitne napake pri izvedbi nagradne igre bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve pravil nagradne igre lahko komisija razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi.

13. člen

Morebitne spore zaradi izvedbe nagradne igre ali v povezavi z njo, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, rešuje pristojno sodišče v Celju.

Celje, 24.6.2021

ENGROTUŠ d.o.o.